A TASZ nyílt levele
 
Dr. Kozma Ákos
az alapvető jogok biztosa részére

Tisztelt Biztos Úr!

Az Ön által betöltött közjogi tisztség jogállását és feladatait meghatározó törvény szerint az alapvető jogok biztosa együttműködik azon szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a Magyarországon működő egyik legnagyobb és legrégebben működő ilyen szervezet, ezért – az együttműködés jegyében – rendszeresen felhívjuk az alapvető jogok biztosának figyelmét olyan rendszerszintű problémákra, amelyekről munkánk során értesülünk, és amelyek a polgárok jogainak sérelmét eredményezik. Ez az együttműködés azonban sajátosan egyoldalúvá vált az utóbbi időben. A TASZ beadványai rendszerint olyan jogsérelmekről számolnak be, illetve olyan csoportok jogainak védelmére hívják fel az ombudsmant, amelyekre az említett törvény szerint az alapvető jogok biztosának – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet kell fordítania.

A TASZ annak ellenére igen sok esetben nem kap választ a beadványaira, hogy az alapjogi biztosnak ezeket az ügyeket megkülönböztetett figyelemmel kellene kezelnie. Sok esetben nemcsak érdemi válasz, hanem semmilyen reakció nem érkezik az Ön hivatalától. Kétségtelen, hogy az ombudsman eljárásának nincs törvényben meghatározott határideje, ez azonban nem jelenti azt, hogy az alapvető jogok biztosa megteheti, hogy alapvető jogok rendszerszintű sérelmét állító beadványokra hosszú évekig egyáltalán nem reagál. Még abban az esetben is válaszolnia kellene ezekre a beadványokra, ha egyébként úgy ítéli meg, hogy azok valamilyen okból érdemi vizsgálatra érdemtelenek. Ha az ombudsmani hivatal beadványok feneketlen süllyesztőjeként viselkedik, ahova ugyan lehet fordulni, de ahonnan válaszra nem lehet számítani, akkor éppen olyan szervezetté vált, mint amilyenek ellenében sok országban életre hívták ezt az intézményt.

Ezek a beadványok súlyosan kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek rendszerint más úton nem orvosolható alapjogsérelmeire hívják fel a figyelmet. Azért fordultunk ezekben az ügyekben az alapvető jogok biztosához, mert az általában rendszerszintű jogsértések orvoslására az ombudsmannál hatékonyabb jogérvényesítési eszköz a magyar jogrendszerben sajnos nem áll rendelkezésre. Ha Ön válasz nélkül hagyja ezeket a beadványokat, azzal egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ezek az alapjogsérelmek orvosolatlanul maradjanak. Azt üzeni ezzel minden, a beadványokban leírt alapjogsértésekkel érintett polgárnak, hogy az ő sérelmük az ombudsman szerint még egy visszautasító válaszra sem érdemes. Hátat fordít Magyarország polgárainak és az Országgyűlésnek is, amely az Alaptörvény alapján Önt az alapvető jogok védelmének feladatával bízta meg, és amely feladat ellátását Ön esküvel is vállalta.

Ahogyan nem érvényesülnek alapvető jogok önmagában attól, hogy egy alapjogi katalógus deklarálja őket, úgy az ombudsman intézménye sem működik az alapvető jogok garanciájaként pusztán attól, hogy létezik, ha ignorálja azokat a beadványokat, amelyek alapvető jogok sérelmére hívják fel a figyelmét. Nem kétlem, hogy hivatala sok beadványt válaszol meg, akár érdemben is, de az egyik legszélesebb tevékenységű magyar jogvédő civil szervezet perspektívájából nézve nem látszik, hogy Magyarországon az ombudsman hatékony jogérvényesítési fórum volna. Ezt támasztják alá az alábbiakban felsorolt ügyeink, amelyek esetében tételesen feltüntettük, hogy hány hónapja, éve várjuk az ombudsman válaszát. Ezek olyan ügyek, amelyekben a Társaság a Szabadságjogokért volt a beadványozó.

Ez azonban nem orvosolhatatlan hiba, az Ön megbízatási idejének a kétharmada még hátravan.

Kérem, hogy az alábbiakban felsorolt valamennyi ügyben szíveskedjen tájékoztatást adni az ügy állásáról, az eddig megtett és megtenni tervezett intézkedéseiről.

A közösségi médiában megmutatott tevékenységéből láthatjuk, hogy Ön személyesen számtalan alkalommal ellenőrzi intézmények – köztük az alapjogvédelem szempontjából nem annyira magától értetődően figyelemre méltó helyszínek, mint erdészetek, katasztrófavédelmi őrsök vagy lövészdandárok – alapjog-konform működését. A reprezentatív teendők mellett azonban egy kevésbé látványos, ám az alapjogvédelem szempontjából jóval jelentősebb tevékenységre szemlátomást nem marad idő: az emberek nagyobb csoportjait érő, súlyos, rendszerszintű alapjogsértések kivizsgálására, ami nem mellesleg az ombudsman legfőbb feladata lenne. Ideje ezen változtatni.

Budapest, 2021. november 19.

Üdvözlettel:
Szabó Máté
szakmai igazgató