Állampolgársági kérelem űrlapokkal kapcsolatos ügy (Háttér Társaság)
 

A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a a rendelet mellékletében szereplő nyomtatványok kötelező használatát írja elő az állampolgársági kérelmek benyújtására. A mellékletben szereplő nyomtatványok azonban sem a családi állapotra vonatkozó kérdésekre adott válaszlehetőségek között, sem pedig a házastársra, illetve házasságkötésre vonatkozó kérdések esetén nem tartalmazzák a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A Háttér Társaság ezért 2021. szeptember 22-én kérte az alapvető jogok biztosát, hogy folytasson hivatalbóli eljárást a rendelet okozta visszásságok kivizsgálására.

Nem válaszolt:
1 év 7 hónap