Az elektív műtétek PCR teszthez kötésével kapcsolatos ügy
 

Miután Ön azt megállapította, hogy az elektív műtéteket védettségi igazolványhoz, ennek hiányában PCR-teszthez kötni mind formai, mind tartalmi okokból alapjogsértő, a kormány a formai hibákat orvosolta, a tartalmi Alaptörvény-ellességet fenntartotta. Ezt követően, 2021. augusztus 18-án beadvánnyal fordultunk önhöz, , felhívva a figyelmet, hogy a Kormány olyan rendelkezést iktatott jogszabályba, amelynek az Alaptörvény-ellenességét ön korábban kifejezetten megállapította. Ebből egyenesen következik – érvelünk beadványunkban –, hogy a jogszabályt az ombudsmannak az Alkotmánybíróságon kell megtámadnia. Bár a szabályozás azóta is minden nap számos polgár jogainak sérelmét okozza, ez idő alatt nem hogy az AB-hez nem fordult, de három hónapja még csak választ sem adott a beadványunkra.

Nem válaszolt:
1 év 8 hónap