Igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos ügy
 

Először 2017 júniusában fordultunk az alapvető jogok biztosához saját nevünkben a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos szankciórendszer alapjogsértő volta miatt, majd 2019 novemberében ugyanezen okból egy érintett szülő képviseletében fordultunk a biztoshoz, az egyéni panaszos vonatkozásában is bemutatva a fenti, rendszerszintű problémát. Ebben az ügyben 2020. május 20-án tájékoztatást kaptunk arról, hogy az ügy vizsgálatra érdemes, majd 2021. április 26-án kelt levelében a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes írt utoljára nekünk, amiben tájékoztatott arról, hogy mely szerveket keresett meg az ügyben, és egyúttal arra kért bennünket, hogy várjunk a beérkezett válaszokról és az üggyel kapcsolatos biztosi álláspontról szóló írásos értesítésre (AJB-175/2020. számú ügy.). Az azóta eltelt bő fél évben nem kaptunk ezekről értesítést, a probléma eredeti, 2017-es jelzése óta eltelt négy és fél év nem volt elég arra, hogy az ombudsman érdemben állást foglaljon ebben az ügyben. 2022. április 26-án végül a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes a 2/2022. elvi állásfoglalásában vizsgálta jelzésünket, és elemzésében igazolta az általunk jelzett jogsértéseket.

Válaszolt:
5 év 10 hónap