Tartózkodási engedély űrlapokkal kapcsolatos ügy (Háttér Társaság)
 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a mellékletében szereplő nyomtatványok kötelező használatát írja elő vízum, tartózkodási és letelepedési engedély kérelmek benyújtására. A mellékletben szereplő nyomtatványok azonban sem a családi állapotra, sem a családi kapcsolatra vonatkozó kérdésekre adott válaszlehetőségek között, sem pedig a házasságkötésre vonatkozó kérdések esetén nem tartalmazzák a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A Háttér Társaság ezért 2021. szeptember 22-én kérte az alapvető jogok biztosát, hogy folytasson hivatalbóli eljárást a rendelet okozta visszásságok kivizsgálására.

Nem válaszolt:
1 év 7 hónap